Проблеми збирання доказів у кримінальному провадженні

Право на захист. Право на захист належить до загальновизнаних принципів міжнародного права й розглядається як необхідна умова забезпечення права на справедливий судовий розгляд. Право на захист, яке знайшло своє закріплення у Конституції України, Кримінальному...