Адвокат у справах про порушення митних правил

В силу специфіки своєї бізнес діяльності багато підприємців, а також громадян України у повсякденному житті, стикаються з притягненнями до відповідальності за порушення митних правил і необхідністю отримання правової допомоги митного адвоката (адвоката у митних справах).

Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений Митним кодексом України та іншими актами законодавства України порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення регулюються главою 68 Митного кодексу України (МК).
Такі правопорушення можна умовно поділити на дві групи.
Перша група – це порушення митних правил, справи за якими розглядають та приймають по ним рішення митні органи (їх посадові особи). В подальшому такі рішення можна оскаржити до окружного адміністративного суду.
Друга група – це порушення митних правил, справи за якими безпосередньо розглядають та приймають по ним рішення місцеві загальні суди.

Основна відмінність між наведеними групами порушень митних правил полягає у санкціях (адміністративних стягненнях), яка застосовуються до правопорушника за їх вчинення.

  За порушення, віднесені до першої групи, застосовується адміністративна відповідальність лише у вигляді штрафу.
  За порушення, віднесені до другої групи, окрім штрафу, передбачено також адміністративне стягнення у вигляді конфіскації товарів (танспортних засобів).

Судове провадження у митних справах місцевими загальними судами здійснюється відповідно до МК України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Між тим, КУпАП в силу своєї недосконалості (на відміну від інших процесуальних кодексів) не ругулює повною мірою порядок розгляду митних справ судами першої інстанції і містить в собі замало процесуальних гарантій з огляду на значущість митних справ і розмір фінансових стягнень.

Особливістю розгляду митних справ в суді є неврегульованість в КУпАП питання обов’язку доведення складу адміністративного правопорушення і вини особи певними належними і допустимими доказами, а також відсутність прямого обов’язку суду оцінювати надані митним органом докази на їх належність і допустимість за чіткими встановленими критеріями.

   Завданням митного адвоката під час судового розгляду справи про порушення митних правил є аналіз наданих митним органом доказів на підтвердження складу правопорушення в діях особи на їх належності і допустимості.

  Докази, зібрані, надані, з певним порушеннями процесуальних норм, визначених МК або КупАП мають бути визнані недопустимими.

  Обов’язком адвоката у суді є аргументоване доведення такої недопустимості (неналежності) доказів суду.

Загалом, судове провадження у митних справах схоже на судове провадження у кримінальних справах. Оцінка доказів на підтвердження скоєння митного правопорушення, наданих митним органом, має відбуватися за ткими ж критеріями, що і оцінка доказів, наданих у кримінальній справі стороною обвинувачення.

Саме тому звернення до досвідченого митного адвоката (адвоката з митних справ, кримінального адвоката) для судового провадження у справі про порушення митних правил буде цілком розумним і свідовим вибором.

Адвокати нашого об’єднання мають величезний досвід як у судових провадженнях з розгляду справ про порушення митних правил, так і у складних кримінальних справах у Києві та інших регіонах України, що гарантує клієнту максимальний захист його прав у судовому провадженні митних справ.